Kindstraf (‘child penalty’)

Tot ze moeder worden, houden vrouwen gelijke tred met mannen. Vervolgens gaan de loon­curves uit mekaar. Dat fenomeen is wijdverspreid in de hele westerse wereld.

Bron: Marianne Bertrand in DS van 8 augustus 2020.