Maatschappelijke betekenisgevers

Maatschappelijke indelingen, zoals etniciteit, klasse, leeftijd, seksuele oriëntatie,… Maatschappelijke betekenisgevers versterken elkaars impact. Zo maken we meer of minder kans op werk bijvoorbeeld wanneer we een bepaalde leeftijd hebben. De uitsluitingservaringen van etnische minderheidsvrouwen bijvoorbeeld zijn méér dan de optelsom van etniciteit plus seksediscriminatie. Ook onze seksuele oriëntatie en de ‘outing’ hiervan kan onze kansen vergroten of verkleinen om onze weg te vinden in deze samenleving.

bron: ella vzw, handleiding intersectioneel denken