Migratieachtergrond

De VESOC-definitie (Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité) van personen met een migratie-achtergrond, geconcretiseerd volgens het advies van de commissie diversiteit van de SERV van 4 juli 2014, luidt als volgt: “Personen met een huidige nationaliteit of een nationaliteit bij geboorte van een land van buiten de EU15-landen of een persoon van wie minstens één ouder of twee grootouders een huidige nationaliteit of een nationaliteit bij geboorte van een land van buiten de EU15-landen heeft.”