Normdenken, normativiteitsdenken

Een gedachtegoed gebaseerd op de gangbare norm. Dat wat in algemene zin geldt als maat scheppend of standaard.