Als resultaat van de aanhoudende loonkloof en de ongelijkheid op de arbeidsmarkt, bedraagt de pensioenkloof vandaag maar liefst 30%. Vrouwen verdienen gemiddeld minder, hebben vaker precaire contracten, werken meer deeltijds en leveren thuis meer onbetaalde arbeid. Al deze omstandigheden leiden ertoe dat één op drie vrouwen in ons land het moet stellen met een karig pensioen van 750 euro.

Bron: Rosa vzw

Wil je graag meer info over dossiers en acties van de Vrouwenraad over dit thema? Contacteer dan Herlindis Moestermans.