Randvoorwaarde

Bijkomstige voorwaarde waaraan eerst dient voldaan te zijn vooraleer het primaire doel kan worden bereikt / vooraleer er op het primaire doel kan worden ingezet. Kinderopvang kan een randvoorwaarde zijn die in orde moet zijn vooraleer een thuisblijfpapa actief kan worden op de arbeidsmarkt. Huisvesting is bijvoorbeeld een randvoorwaarde vooraleer kan worden ingezet op het traject naar tewerkstelling.