Verticale segregatie

de ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies