bar

Internationale dag voor veilige abortus

De toegang tot abortus wordt overal ter wereld bedreigd en Europa vormt daarop geen uitzondering. Verboden en beperkingen op abortus zijn een ernstige aanval op de seksuele gezondheid, de beslissingsautonomie en de rechten van vrouwen. In 2023 moeten we durven zeggen dat een land dat het recht op abortus beperkt, niet democratisch… Read More

Webinar gendergelijkheid in lokaal beleid

In dit webinar gaan we samen met lokale besturen in op de algemene principes van het Europees Handvest voor gelijkheid voor vrouwen en mannen op lokaal niveau en overlopen we wat lokale besturen kunnen doen om gendergelijkheid in de publieke ruimte te kunnen creëren. Er zullen goede praktijken voorgesteld worden en… Read More