Thema's

Ons uiteindelijke streefdoel is een zorgzame en duurzame maatschappij zonder structurele ongelijkheid waaraan alle vrouwen en mannen evenredig kunnen participeren. Om dat streefdoel te realiseren werken we rond verschillende thema’s die onze ambities helpen verwezenlijken. De thema’s vind je hieronder. 

Natuurlijk zijn er nog meer onderwerpen die ons nauw aan het hart liggen en waarmee we ook bezig zijn. Die andere onderwerpen vind je hier.

Ontmoeten en verbinden

We bewegen ons als verbonden verbinder in het middenveld van organisaties en initiatieven die zich inzetten voor gendergelijkheid in een inclusieve samenleving.

Geweld bannen

Geweld op meisjes en vrouwen is een inbreuk op de mensenrechten. Seksueel strafrecht, femicide, obstetrisch geweld, bestraffing van verkrachters,.. We houden de vinger aan de pols en lobbyen bij beleidsmakers en beslissingnemers. Want verkregen rechten zijn nooit gegarandeerd. Wil je graag weten wat we nog allemaal doen rond dit thema? Contacteer Herlindis Moestermans.

Stereotypering en seksisme zichtbaar maken

Stereotypen, vooroordelen: iedereen heeft ze want het gaat om ‘shortcuts’ in ons brein. Maar stereotypen kunnen wel degelijk gevaarlijk zijn en al helemaal als we ons er niet van bewust zijn. Een stereotype wordt een vooroordeel, een vooroordeel mondt uit in een oordeel, en oordelen zijn de basis voor geweld.. Seksisme velt een waardeoordeel op grond van iemands sekse. Teneinde actie te kunnen ondernemen, moeten we eerst het bestaan van stereotypering en seksisme in onze samenleving zichtbaar maken. Benieuwd daar wat we hierrond doen? Contacteer Katrien Bruggeman.

Zorgzame samenleving

We streven naar gendergelijkheid in een duurzame samenleving – vrouwenrechten kunnen immers niet vervuld worden zonder ook oog te hebben voor o.a. klimaatrechtvaardigheid. Een zorgzame samenleving behelst inclusie en gelijke rechten en kansen op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Het Paarse Pact vormt ons overkoepelend kader waarbinnen we concrete acties op het terrein uitbouwen. Meer weten over klimaat en gender? Contacteer Maggi Poppe.

Op 8 maart 2022 eisten we middels de VROUWENMARS aandacht voor o.a. de ongelijke impact van corona. Lees hier alle eisen! Meer weten over de Vrouwenmars? Contacteer Herlindis Moestermans.

Binnen de transitie naar een zorgzame samenleving speelt asiel en migratie een belangrijke rol. Contacteer Vida Razavi voor meer informatie over acties en dossiers van de Vrouwenraad hierrond!

Benieuwd naar hoe we feminisme intersectioneel invullen zodat het een hefboom kan zijn voor een inclusieve samenleving? Contacteer Yanni Deneweth voor informatie over het doorbreken van heteronormatief denken.