Het Paarse Pact: Gelijk werk, gelijk loon, gelijke zorg

8 mei 2021

Als er iets is wat het afgelopen jaar pijnlijk duidelijk heeft gemaakt, dan is het de positie van vrouwen wereldwijd. Zij zijn het die de zorgtaken massaal op zich nemen, zowel onbetaald als betaald, van klein tot groot, van occasioneel over geregeld tot fulltime. Iedereen kent wel een of meerdere vrouwen die voor hun ouders en/of kleinkinderen zorgen, die voor een hulpbehoevend persoon boodschappen doen, die chauffeur spelen of gekend zijn als administratieve duizendpoot. Zonder dit vrijwillig engagement en deze inzet zou de samenleving onmogelijk gesmeerd kunnen verlopen. Maar rechtvaardig is anders. Het is tijd om aan dit onevenwicht te sleutelen en erop toe te zien dat alle vrouwen, net als alle mannen trouwens, een deftig loon ontvangen dat een waardig leven toelaat en een veilige oude dag garandeert. Daartoe is het onontbeerlijk dat mannen wat meer gaan zorgen en vrouwen wat meer uit gaan werken. Arbeidsduurvermindering in de vorm van een 30-urenweek is de aangewezen piste.

De Europese Vrouwenlobby (EWL), de grootste alliantie van meer dan 2000 niet-gouvernementele vrouwenorganisaties in de EU, heeft in 2019 haar visie op een feministisch Europa uitgebracht onder de titel The Purple Pact. Die benaming is gebaseerd op het begrip 'paarse economie' en staat voor gendergelijkheid en duurzaamheid.

Magda De Meyer, voormalig voorzitter van de Vrouwenraad,  maakte deel uit van de werkgroep Feministisch Economisch Onderzoek. Zij is een sterk pleitbezorger voor de overgang van onze maatschappij naar een feministische economie. Dergelijke samenleving schat zorg naar waarde, creëert welzijn en niet enkel welvaart, ziet diversiteit als een verrijking, roeit gender- en milieuonrechtvaardigheden uit en hanteert ethische criteria voor de ontwikkeling van een wereld waar niemand achterblijft.

Terwijl de EWL met dit pact werkt aan de verspreiding en verdieping van haar visie, strijdt ze samen met leden en bondgenoten voor feministische perspectieven in de toekomstige EU-strategie voor economie en banen. Zeer gericht lobbywerk dus.

The Purple Pact werd door de Vrouwenraad vertaald naar het ‘Het Paarse Pact’. Dit instrument toont ons de weg naar een samenleving, met alle kansen voor vrouwen én mannen én al wie niet in die tweedeling past, om zich goed te voelen. Ons antwoord op de vraag naar een betere wereld postcorona hebben we in een brochure gegoten met als titel: ‘Een zorgdeal voor Vlaanderen’.

Een zorgzame en duurzame feministische economie vereist een cruciale rol voor betaalbare, kwalitatieve en toegankelijke openbare diensten, zoals kinderopvang en openbaar vervoer. Maar ook een kortere werkweek om job, gezin, zorg, sociaal engagement en vrije tijd optimaal te kunnen combineren. Niet enkel voor vrouwen, ook voor mannen zal dit meer welzijn en geluk creëren. Schakel daarbij de strijd tegen geweld naar een hogere versnelling, richt een groene en veilige openbare ruimte in met gratis openbare toiletten, denk na over niet-stereotiepe beeldvorming, maak het voor eenieder mogelijk om energie te besparen en het milieu te beschermen en werk aan leefbare steden met kwalitatieve en betaalbare huisvesting. Dit is de enige juiste manier om te zorgen voor elkaar en voor onze planeet.

Kortom, onze ideeën voor een nieuwe feministische economie zijn van #HetPaarse Pact #solidariteit  #arbeidsduurvermindering #korterewerkweek #≠zwangerschapvolledigvergoed #≠betaalbarekinderopvang #zorgenvoorelkaarenvoordeplaneet #patriarchaatopdeschop #stopgeweld #veiligeopenbareruimte #minderCO2uitstoot tot #EenZorgdealVoorVlaanderen.

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief