Iedereen feminist

Wij wachten niet langer.

10 september 2023

Onze verhalen zijn lang geleden begonnen. De historische relevantie van de feministische beweging is ontegensprekelijk. 50 jaar Vrouwenraad staat voor 50 jaar van verwezenlijkingen en aanwezigheid in het publieke en politieke debat over gelijke rechten voor vrouwen. Deze aanwezigheid laat concrete sporen na die tot de dag van vandaag een verschil maken voor vrouwen, én mannen (denk aan de uitbreiding van het vaderschapsverlof). De aandacht voor de historische onrechtvaardigheid, seksisme en de structurele achterstelling van vrouwen, is vandaag groter dan ooit. Het bewustzijn dat vrouwenrechten een cruciale barometer zijn voor maatschappelijke vooruitgang leeft meer dan ooit. Maar het werk is nog niet af, in de praktijk zijn we er nog lang niet. Volgens het World Economic Forum duurt het aan dit tempo nog 131 jaar tot de kloof tussen mannen en vrouwen gedicht is. Zo lang willen wij niet wachten.  

De wereld is meer dan ooit voortdurend in beweging. Alles draait. De huidige samenleving   is divers en meerlagig en smeekt ook om een nieuw en inclusief elan dat een stevig tegenantwoord kan bieden aan allerlei stemmen die verworven rechten willen terugschroeven of beperken, of bepaalde doelgroepen marginaliseren. Het momentum om breder te gaan is absoluut NU. Om onszelf relevant te houden moeten we meer dan ooit de stem vertolken van álle vrouwen, van iedereen die zichzelf feminist noemt, en  met een vernieuwde, gezamenlijke alertheid waken over gelijke kansen en rechten. Het is niet enkel een manier om naar alle verschillen buiten jezelf kijken en deze te omarmen, maar ook om de vele vrouwen in jezelf te herkennen. 

Onze nieuwe huisstijl gaat hand in hand met deze beweging. Onze nieuwe look is een bewuste keuze  voor een nieuw inclusief verhaal dat ons in staat stelt om op een dynamische en collectieve manier onze boodschap uit te dragen en (ook visueel) de hand te reiken naar iedereen die mee wil stappen in dit verhaal. We streven ernaar om niet enkel grenzen te verleggen, maar ook op te heffen. 

My specialty, on which I have been working my entire life, is ‘la frontière’, the boundary. Why do we need boundaries? I could never understand it. (Fatima Mernissi) 

We moeten meer dan ooit iedereen betrekken, en op micro, macro en meta-niveau voor verandering gaan. Op microniveau wil dat zeggen vrouwen informeren, ondersteunen en versterken als ze voor verandering strijden. Dat is de laatste eeuw vrij goed gelukt, ook al zie je dat vrouwen een kwetsbare groep blijven (bv. de zorg- en loonkloof of bij een crisis of natuurramp). Op macroniveau moeten we ook mannen engageren voor verandering. Armoede, seksualiteit, afkomst, religie, een beperking, bijna iedereen past wel binnen een of andere minderheid, en is dus beter af in een rechtvaardigere maatschappij. Tenslotte moeten we op metaniveau kijken naar het systeem waarin we leven, en welke problemen dat geeft. Of meer: welke groepen uitgesloten worden door dat systeem. Om dat in vraag te stellen en op te lossen hebben we echt iedereen nodig. 

Wij wachten niet langer. 

Kim De Weerdt – directeur Vrouwenraad 

 

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief