In actie

Een overzicht van de acties die op de agenda staan.

De Vrouwenraad organiseert of neemt deel aan verschillende acties die onze werking ondersteunen. Hieronder vind je een overzicht terug van de toekomstige acties. Neem een kijkje en hopelijk zien we jou binnenkort!

Acties

Internationale dag voor veilige abortus

28/09/2023 Brussel

De toegang tot abortus wordt overal ter wereld bedreigd en Europa vormt daarop geen uitzondering. Verboden en beperkingen op abortus zijn een ernstige aanval op de seksuele gezondheid, de beslissingsautonomie en de rechten van vrouwen. In 2023 moeten we durven zeggen dat een land dat het recht op abortus beperkt, niet democratisch is en niet strookt met de rechtsstaat. Daarom is het essentieel om vóór de verkiezingen van 2024 een solidariteitsbeweging tussen de EU-lidstaten op gang te brengen om een gemeenschappelijke boodschap uit te dragen over de risico's van aantasting van de grondrechten, die in het EU-Handvest en het Verdrag van Lissabon zijn verankerd. Laten we samen onze stem laten horen en bevestigen dat abortus een essentieel mensenrecht is om de gelijkheid, waardigheid en vrijheid van vrouwen te waarborgen. Wij zijn solidair met vrouwen overal ter wereld en sluiten ons aan bij de verklaring van de WHO dat "toegang tot veilige abortus een cruciaal onderdeel van de gezondheidszorg is". Laten we op 28 september samen opkomen voor het recht op abortus voor alle vrouwen!

Lees meer

Webinar gendergelijkheid in lokaal beleid

26/10/2023 Online

In dit webinar gaan we samen met lokale besturen in op de algemene principes van het Europees Handvest voor gelijkheid voor vrouwen en mannen op lokaal niveau en overlopen we wat lokale besturen kunnen doen om gendergelijkheid in de publieke ruimte te kunnen creëren. Er zullen goede praktijken voorgesteld worden en samen oefeningen worden gedaan. Tot slot zullen we ook ingaan op de financierings- en ondersteuningsmogelijkheden voor het creëren van gendergelijkheid in lokaal beleid.

Lees meer

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief