Randvoorwaarde

Bijkomstige voorwaarde waaraan eerst dient voldaan te zijn vooraleer het primaire doel kan worden bereikt / vooraleer er op het primaire doel kan worden ingezet. Kinderopvang kan een randvoorwaarde zijn die in orde moet zijn vooraleer een thuisblijfpapa actief kan worden op de arbeidsmarkt. Huisvesting is bijvoorbeeld een randvoorwaarde vooraleer kan worden ingezet op het traject naar tewerkstelling.

Racisme of rassendiscriminatie

Bij racisme wordt verschil gemaakt in de behandeling tussen personen van verschillende huidskleur. Een groep of individu wordt om raciale redenen als minderwaardig behandeld of onderworpen aan vernederende / stigmatiserende uitspraken en beeldvorming. Rassendiscriminatie is gebaseerd op een idee dat de wetenschap nooit heeft kunnen bewijzen: dat er belangrijke en hiërarchische verschillen zouden zijn tussen mensen op grond van hun ‘ras’.

Bron: ella vzw, handleiding intersectioneel denken