Dicht de loon en pensioenkloof

Vrouwen werken vaker deeltijds: om te zorgen of omdat er geen voltijdse jobs worden aangeboden in bepaalde sectoren. Dit heeft een belangrijke impact op de lonen en pensioenen en leidt tot een kloof tussen mannen en vrouwen. De Vrouwenraad vraagt om de loon-, pensioen-, en zorgkloof weg te werken.

Vrouwen werken vaker deeltijds: om te zorgen of omdat er geen voltijdse jobs worden aangeboden in
bepaalde sectoren. Dit heeft een belangrijke impact op de lonen en pensioenen en leidt tot een kloof
tussen mannen en vrouwen. De Vrouwenraad vraagt om de loon-, pensioen-, en zorgkloof weg te
werken.

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief