Geweld

De Vrouwenraad zet zich in om de vele verschillende vormen van geweld tegen vrouwen te bestrijden. Vrouwen zijn structureel vaker het slachtoffer van partnergeweld, geweld binnen de familiale sfeer, seksueel geweld vóór de leeftijd van 18 jaar en seksueel grensoverschrijdend gedrag door volwassenen.  

Dit geweld raakt ons allemaal. Het heeft niet enkel gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van vrouwen, maar ook consequenties voor vrijheidsbeleving. Niet meer vrij over straat durven bewegen, angst om intieme relaties aan te gaan, of je stem niet (meer) laten horen op een online platform: de dreiging van verschillende vormen van geweld leidt tot stagnatie en stilte.   

Al deze vormen van geweld hebben verschillende oorzaken en gevolgen, en hebben dus nood aan een aanpak op maat. De Vrouwenraad houdt een vinger aan de pols om de complexe vormen van geweld te doorgronden en concrete oplossingen aan te dragen bij beleidsmakers.  

Thema's over Geweld

Obstetrisch geweld

Obstetrisch geweld is een koepelterm voor verschillende vormen van geweld binnen de verloskundige setting.

Lees meer

Femicide

In een tijd waarin gendergerelateerd geweld nog steeds erg aanwezig is en schadelijk is voor de emancipatie van vrouwen, blijven we ons inzetten voor een samenleving waarin vrouwen vrij en veilig kunnen leven, zonder angst voor geweld omwille van hun geslacht. 

Lees meer

Intrafamiliaal geweld

Partnergeweld omvat het geheel van gedragingen, handelingen en houding van een van de (ex-)partners dat gericht is op controle en dominantie van de andere partner.

Lees meer

Online geweld

We staan wereldwijd voor nieuwe uitdagingen voor de rechten van vrouwen. Digitale ontwikkelingen in de samenleving en de economie bieden nieuwe kansen. Er is echter een keerzijde. Seksisme en misogynie hebben een nieuwe uitlaatklep gevonden in de virtuele wereld, waar tegenstanders van vrouwenrechten en gendergelijkheid elkaar vinden in haatspraak en online geweld tegen vrouwen. Het internet, de sociale media en nieuwe ICT-ontwikkelingen zoals artificiële intelligentie (AI) en hebben bijkomende vormen van gendergebonden ongelijkheid, intimidatie en geweld en van controle van het gedrag van vrouwen en meisjes gecreëerd, die hen hinderen in hun streven naar het genot van al hun mensenrechten.

Lees meer

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief