Openbare ruimte

Vrouwen zijn vaak het slachtoffer van geweld en discriminatie in de openbare en in de online ruimte. Aan meisjes wordt geleerd dat de gedeelde ruimte toch eerder van jongens is. Denk aan sportpleintjes, waar jongens voetballen en meisjes dikwijls vanaf de zijlijn toekijken. Vrouwen voelen zich vaker onveiliger dan mannen wanneer ze ’s avonds naar huis gaan. De openbare ruimte is niet genderneutraal. Dit kan en moet anders.

De Vrouwenraad zet zich in voor een veiligere en genderneutrale openbare ruimte. We streven ernaar om deze plek te transformeren tot een inclusieve en veilige omgeving, waar iedereen vrij kan bewegen zonder angst voor discriminatie, intimidatie of geweld en waar iedereen zich goed voelt.

We pleiten voor meer bewustwording, voor beleidsveranderingen en voor samenwerking met gemeenten en steden om openbare ruimtes te herontwerpen en te hervormen. Door van bij de ontwerpfase het genderperspectief mee te nemen en de ruimte anders in te delen, met aandacht voor verlichting, straatindeling, bewegwijzering en groenvoorzieningen, maak je de openbare ruimte echt van iedereen.

Ook de onlinewereld wordt steeds meer beschouwd als een integraal onderdeel van de openbare ruimte. Het biedt, net als de fysieke ruimte, een platform voor interactie, communicatie en participatie. Net zoals in fysieke openbare ruimtes kunnen gendergerelateerde ongelijkheid en discriminatie zich ook manifesteren in de onlinewereld. Het is essentieel om digitale ruimtes net zo veilig en inclusief te maken als fysieke openbare ruimtes. We zetten ons in om het bewustzijn over online genderongelijkheid te vergroten, we willen strenge maatregelen tegen online intimidatie en misbruik, en we moedigen vrouwen aan om hun stem te laten horen en hun aanwezigheid in de digitale wereld te versterken. Net zoals in de fysieke wereld is een gelijkwaardige en veilige online openbare ruimte een cruciale stap in de richting van gendergelijkheid.

Thema's over Openbare ruimte

Online geweld

We staan wereldwijd voor nieuwe uitdagingen voor de rechten van vrouwen. Digitale ontwikkelingen in de samenleving en de economie bieden nieuwe kansen. Er is echter een keerzijde. Seksisme en misogynie hebben een nieuwe uitlaatklep gevonden in de virtuele wereld, waar tegenstanders van vrouwenrechten en gendergelijkheid elkaar vinden in haatspraak en online geweld tegen vrouwen. Het internet, de sociale media en nieuwe ICT-ontwikkelingen zoals artificiële intelligentie (AI) en hebben bijkomende vormen van gendergebonden ongelijkheid, intimidatie en geweld en van controle van het gedrag van vrouwen en meisjes gecreëerd, die hen hinderen in hun streven naar het genot van al hun mensenrechten.

Lees meer

Wonen en dakloosheid

In Vlaanderen is er een nijpend tekort aan woningen en wordt het recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare woning onvoldoende verzekerd. De wachtlijsten voor sociale huisvesting nemen al jaren toe.

Lees meer

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief