Werk

Werk is een cruciale schakel om vrouwen financieel onafhankelijk te maken. Betaalde arbeid kan bijdragen aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een arbeidsmarkt vrij van genderdiscriminatie en gelijk loon voor gelijk werk is essentieel.

De Vrouwenraad vraagt om kwaliteitsvol en werkbaar werk, met faire lonen, goede contracten en een werkomgeving die werk en privé in balans houdt. Omkaderende maatregelen, zoals een kwalitatieve kinderopvang en de opvoering van de strijd tegen discriminatie, zijn noodzakelijk. Wij ijveren voor een kortere werkweek om job, gezin, zorg, sociaal engagement en vrije tijd optimaal te kunnen combineren. Zo krijgen mannen én vrouwen de kans om te werken en te zorgen. Vrouwen moeten zo niet langer het leeuwendeel van zorg op zich nemen, met een grote maatschappelijke kost als gevolg: stress, burn-out, langdurige arbeidsongeschiktheid.

Thema's over Werk

Pensioen

De Vrouwenraad speelt op het vlak van pensioenen voor werknemers kort op de bal met informatieve dossiers en aanbevelingen, die ook terug te vinden zijn in ons federaal memorandum voor de verkiezingen van 2024.   

Lees meer

Fiscaliteit

Volgens de Vrouwenraad zijn er een aantal fiscale ingrepen nodig. Wij stellen voor om de diverse belastingtechnieken (zoals het huwelijksquotiënt, belastingvrije sommen, belastingverminderingen, -kredieten, -tarieven, aftrekbare kosten en uitgaven, de fiscale behandeling van de deeltijdse arbeid...) te herbekijken op eenvormigheid en rechtvaardigheid. We stellen ook voor om over te stappen van een gezamenlijke naar een individuele aangifte voor de beide partners. Ook de zware fiscale druk op singles (de hoogste in Europa) is een vorm van discriminatie die dringend aangepakt moet worden

Lees meer

Sociale zekerheid

De maatregelen in de sociale zekerheid zijn niet gestroomlijnd en creëren bijgevolg een aantal onrechtvaardigheden wat betreft de uitkeringen: vrouwen worden indirect benadeeld ten opzichte van mannen, zelfs vrouwen onderling worden in bepaalde gevallen verschillend behandeld. We zien dit soms ook bij gehuwden en samenwoners en bij eenverdieners- en tweeverdienersgezinnen.

Lees meer

Sekswerk

Om ervoor te zorgen dat sekswerkers erkenning en bescherming kunnen krijgen, wordt de uitbating van vrijwillig sekswerk voor meerderjarigen stapsgewijs gedecriminaliseerd. Zelfstandige sekswerkers krijgen zo de mogelijkheid om op een legale manier hun job uit te voeren.   

Lees meer

Loonkloof

De Vrouwenraad pleit voor transparante beloningsstructuren, gelijke kansen voor vrouwen in leidinggevende functies en beleidsmaatregelen die de combinatie van werk en zorgtaken vergemakkelijken. Door bewustwording te creëren, te informeren en beleidsmakers aan te moedigen om concrete maatregelen te nemen, dragen wij bij aan een samenleving waarin iedereen, ongeacht geslacht, gelijke beloning ontvangt voor gelijkwaardig werk. 

Lees meer

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief