Abortus

Abortus of vrijwillige zwangerschapsafbreking is een medische procedure waarbij een zwangerschap vroegtijdig wordt beëindigd. Vrouwen kiezen om verschillende redenen voor abortus: omwille van medische complicaties, genetische afwijkingen, een ongewenste zwangerschap, persoonlijke of sociale omstandigheden… 

Elke vrouw heeft het recht om te beslissen over haar eigen lichaam en reproductieve gezondheid. De keuze om een zwangerschap al dan niet voort te zetten moet gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden, gezondheid en fysiek en mentaal welzijn, vrij van andere obstakels en invloeden. 

Door abortusrechten te beperken, moeten vrouwen nu vaak hulp zoeken in Nederland of voelen ze zich gedwongen om ongereguleerde methoden te gebruiken wat tot gevaarlijke en onveilige situaties kan leiden. Dit brengt niet alleen de fysieke gezondheid van vrouwen in gevaar, maar ondermijnt ook hun welzijn en emancipatie.  

Stand van zaken in België  

  • Momenteel kan je in België kiezen voor abortus tot 12 weken.
  • Jaarlijks worden in ons land tussen 18.000 en 19.000 vrijwillige zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Daarnaast worden 330 tot 880 abortussen bij vrouwen die in België wonen uitgevoerd in Nederland, waar de beperking tot twaalf weken niet geldt.
  • In 2022 ging een wetenschappelijk comité, aangesteld door de federale regering, van start. Academici uit verschillende vakgebieden en universiteiten bogen zich over de huidige wetgeving en zochten naar gemeenschappelijke aanbevelingen. Het wetenschappelijk comité adviseert om  de termijn te verlengen tot 18 weken. Hierbij werd rekening gehouden met zowel medische als morele redenen.

De Vrouwenraad zet zich al jaren in voor de abortusrechten van vrouwen in België. We vragen dat abortus als deel van de gezondheidszorg erkend wordt. We volgen de aanbevelingen uit het rapport van het wetenschappelijk comité en vragen om de termijn te verlengen tot achttien weken. Zo krijgen vrouwen meer tijd om veilig te beslissen over eigen buik.  

Lees hier ons volledig opvolgdossier over abortus.

Thema's over Abortus

Zorg

Iedereen heeft vroeg of laat zorg nodig. Zorg voor onszelf, zorg voor kinderen, zorg voor familie en vrienden en zorg voor zieken maakt dat wij en de mensen rondom ons kunnen blijven voortdoen. Zonder zorg wordt al het andere onmogelijk. Toch zorgen we niet goed genoeg voor zorg.

Lees meer

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief