Femicide

Femicide, het doelbewust doden van vrouwen omdat ze vrouw zijn, is de meest extreme vorm van gendergerelateerd geweld. Het duidt op bepaalde motief en patroon dat aan de moord voorafgaat. In 2022 werd een wetsontwerp over het voorkomen en bestrijden van femicide – gendergerelateerde doding en het geweld dat eraan voorafgaat – goedgekeurd. Hierdoor zal het concept femicide officieel gedefinieerd worden, wat tot op heden nog niet het geval was. Ook zullen er data verzameld worden om een duidelijk inzicht te krijgen in de problematiek.  

Tot nu toe moeten we ons baseren op cijfermateriaal verzameld door de blog Stop Feminicide, een initiatief vanuit de feministische organisaties. Deze cijfers zijn gebaseerd op berichtgeving in de pers, zijn dus niet volledig en geven geen duidelijk beeld over de werkelijke omvang.  

  • 2023: begin september staat de teller al op 21 vrouwen.   
  • 2022: 24 vrouwen   
  • 2021: 22 vrouwen   
  • 2020: 25 vrouwen   
  • 2019: 24 vrouwen   
  • 2018: 38 vrouwen  

Tussen 2013 en 2018 waren er jaarlijks gemiddeld 141 gevallen van doodslag, moord en onvrijwillige doodslag per jaar in een context van partnergeweld. Dat komt neer op 10,39 % van alle ‘gevallen van doodslag, moord en onvrijwillige doodslag’, doorverwezen naar de Belgische correctionele parketten.

Deze cijfers geven wel niet weer hoeveel vrouwen of mannen of transpersonen zich onder de slachtoffers bevinden. Ook over de straffen in ons land zijn er geen gegevens. Het is hoog tijd om een beter zicht te krijgen op concrete contextuele data.

We willen bewustwording creëren over de ernst van femicide en het feit dat het niet om geïsoleerde incidenten gaat, maar een systematisch en diepgeworteld probleem. De erkenning van femicide als een specifieke vorm van geweld tegen vrouwen is cruciaal om het onderliggende probleem aan te pakken. We pleiten voor strengere wetgeving en beleidsmaatregelen die gericht zijn op het voorkomen en bestraffen van femicide. Dit omvat niet alleen de versterking van strafrechtelijke sancties, maar ook de verbetering van de bescherming en ondersteuning van mogelijke slachtoffers en hun familie. Dat kan gaan om psychosociale ondersteuning, juridische bijstand en financiële hulp, begeleiding bij het herstel na traumatische ervaringen en bij de opbouw van een nieuw leven.

In een tijd waarin gendergerelateerd geweld nog steeds erg aanwezig is en schadelijk is voor de emancipatie van vrouwen, blijven we ons inzetten voor een samenleving waarin vrouwen vrij en veilig kunnen leven, zonder angst voor geweld omwille van hun geslacht. 

Thema's over Femicide

Geweld

De Vrouwenraad zet zich in om de vele verschillende vormen van geweld tegen vrouwen te bestrijden. Vrouwen zijn structureel vaker het slachtoffer van partnergeweld, geweld binnen de familiale sfeer, seksueel geweld vóór de leeftijd van 18 jaar en seksueel grensoverschrijdend gedrag door volwassenen.   *dit beeld werd gemaakt door Laura Smekens

Lees meer

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief