Discriminatie

Verschillende vormen van discriminatie zijn opgenomen in de federale antidiscriminatiewetten van 2007, waaronder de zogenaamde genderwet (discriminatie op basis van geslacht).

In het Vrouwenraaddossier ‘Antidiscriminatie – Evolutie van de genderwet 2023’ schetsen we de evolutie/aanpassingen van de m/v antidiscriminatiewetgeving. Ook de aparte seksismewet van 2014 (bestraffing van seksisme als autonoom misdrijf) maakt deel uit van die antidiscriminatiewetgeving. De genderwet kende een aantal uitbreidingen. In 2014 wordt een direct onderscheid op grond van genderidentiteit of genderexpressie gelijkgesteld met een direct onderscheid op grond van geslacht. In 2020 gebeurt dat met vaderschap en meemoederschap. Het basiscriterium geslacht wordt in 2022 vervangen door de generieke term beschermd criterium. Die omvat: geslacht, zwangerschap, medisch begeleide voortplanting, bevalling, borstvoeding, moederschap, gezinsverantwoordelijkheden, genderidentiteit, genderexpressie, seksekenmerken en geslachtsverandering. Nieuwe vormen van discriminatie doen in 2023 hun intrede: de cumulatieve discriminatie en de intersectionele discriminatie.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) heeft als opdracht om iedereen die raad vraagt over de wetgeving of discriminatie op basis van geslacht, zwangerschap en gender informatie en bijstand te verlenen. Je kunt bij het IGVM een klacht indienen wanneer je meent het slachtoffer te zijn van dergelijke discriminatie. Het IGVM zal je dan bijstaan, adviseren, bemiddelen tussen jou en de persoon of instantie die de vermeende discriminatie pleegde en eventueel in rechte optreden. Meer info: IGVM Discriminatie.

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief