Intrafamiliaal geweld

Intrafamiliaal geweld gaat over gewelddadige gedragingen, handelingen en houdingen binnen familiale relaties. Zoals fysiek, psychologisch, seksueel of economisch geweld door partners, ouders, kinderen, broers, zussen, en andere leden van hetzelfde huishouden.

Een op de zeven vrouwen kreeg het afgelopen jaar met minstens één daad van geweld door een (ex-)partner te maken. In de meeste gevallen gaat het om mannelijke daders. Jaarlijks registreren de politiediensten 23.000 tot 24.000 feiten van intrafamiliaal geweld in Vlaanderen. Dit is slechts het topje van de ijsberg. In veel situaties van intrafamiliaal geweld wordt geen aangifte gedaan. In 2022 kreeg de hulplijn 1712 exact 9.045 oproepen over 12.044 slachtoffers van geweld, misbruik en kindermishandeling. 65 % van die slachtoffers waren vrouwen, 34 % mannen en 1 % non-binaire personen. Seksueel geweld is met 20 % van de oproepen de meest voorkomende vorm van geweld. De genderdimensie is dus inherent aan intrafamiliaal geweld.

De Vrouwenraad vraagt om laagdrempelige hulpverlening voor slachtoffers én plegers van intrafamiliaal geweld, door bv. de hulplijn ‘1712’ 24/7 bereikbaar en verder bekend te maken, en de erkenning van zelfhulp- en lotgenotengroepen. Ook omstaanders kunnen een rol spelen. Door meer opleidingen en vormingen aan te bieden, versterk je hen daarin.

De Vrouwenraad zet zich onverminderd verder in voor de strijd tegen intrafamiliaal geweld. We willen dat vrouwen in alle vrijheid kunnen leven, vrij van angst en intimidatie, mét respect voor hun rechten en waardigheid.  

Thema's over Intrafamiliaal geweld

Geweld

De Vrouwenraad zet zich in om de vele verschillende vormen van geweld tegen vrouwen te bestrijden. Vrouwen zijn structureel vaker het slachtoffer van partnergeweld, geweld binnen de familiale sfeer, seksueel geweld vóór de leeftijd van 18 jaar en seksueel grensoverschrijdend gedrag door volwassenen.   *dit beeld werd gemaakt door Laura Smekens

Lees meer

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief