Kinderopvang

Een goede kinderopvang is essentieel

De kinderopvang kraakt. Verschillende crèches verminderen de capaciteit of sluiten, al dan niet tijdelijk, de deuren. Heel wat ouders zitten met de handen in het haar. Ze blijven vaker thuis van het werk, de sollicitatie of de opleiding om voor hun kinderen te zorgen bij gebrek aan opvang. We weten dat vrouwen sneller dan mannen hun carrière op een lager pitje zetten om die zorgtaken op te nemen. Dat heeft dan weer een impact op hun loopbaan(kansen). In andere woorden: zonder een kwaliteitsvolle kinderopvang zijn het vooral vrouwen die (terug) naar de haard gekatapulteerd worden.  

Vrouwen zijn met 94,8 % van de werknemers in de kinderopvang oververtegenwoordigd. De sector van de kinderopvang klaagt al jaren de te hoge werkdruk aan. Ze geven aan dat er amper tijd is om de basiszorgtaken uit te voeren. De verloning ligt laag. Steeds meer mensen vallen uit en het wordt moeilijk om nieuw personeel aan te trekken. Het tekort aan plaatsen in de kinderopvang neemt zo steeds verder toe. Een toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang is nochtans cruciaal om ouders de keuzevrijheid te bieden tussen thuisblijven (om te zorgen) en buitenshuis werken. Kinderopvang is ook een essentiële schakel in het netwerk van alleenstaande ouders en voor ouders in (kans)armoede. 

De Vrouwenraad vraagt daarom betere arbeidsomstandigheden en -voorwaarden voor wie in de kinderopvang werkt. Enkel dan kan de job aantrekkelijk worden om werknemers – vrouwen én mannen – in de sector te houden en nieuwe mensen aan te trekken.  

Thema's over Kinderopvang

Zorg

Iedereen heeft vroeg of laat zorg nodig. Zorg voor onszelf, zorg voor kinderen, zorg voor familie en vrienden en zorg voor zieken maakt dat wij en de mensen rondom ons kunnen blijven voortdoen. Zonder zorg wordt al het andere onmogelijk. Toch zorgen we niet goed genoeg voor zorg.

Lees meer

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief