Klimaat

De Vrouwenraad maakt zich zorgen over het feit dat vrouwen te weinig betrokken worden bij de strijd tegen de klimaatverandering en over het gebrek aan een gendergevoelige benadering van de problematiek.

De klimaatcrisis manifesteert zich wereldwijd steeds sterker. In Vlaanderen zullen de levensomstandigheden moeilijker worden met stijgende voedselprijzen, toenemende waterschaarste, energiearmoede en minder comfortabele en veilige woonplekken tot gevolg.  

De impact van de klimaatverandering is niet genderneutraal. Vrouwen worden er disproportioneel harder door getroffen. De klimaatcrisis leidt, net als andere grote crisissen, tot een backlash van vrouwenrechten. De klimaatcrisis is een sociaal-economische crisis. Vrouwen hebben een minder sterke positie in de maatschappij, wat hen extra kwetsbaar maakt. Hoe minder rechten, middelen en macht, hoe minder veerkracht om de schokken op te vangen. Een intersectionele bril, met oog voor overlappende vormen van ongelijkheid, is nodig. De Vrouwenraad pleit voor een inclusief en op gendergelijkheid gericht klimaatbeleid, met ambitieuze en concrete doelen. 

Vrouwen betrekken bij klimaatactie en -beleid is belangrijk om een breed scala aan perspectieven en ervaringen te integreren. Vrouwen moeten een actieve rol spelen in besluitvormingsprocessen met betrekking tot klimaatadaptatie, mitigatie (d.w.z. maatregelen om de opwarming te beperken) en beleidsvorming, zodat hun behoeften en zorgen meegenomen worden in de voorgestelde oplossingen.  

Lees hier onze aanbevelingen in verband met een genderrechtvaardig klimaatbeleid.

Thema's over Klimaat

Duurzaamheid

Feminisme en duurzame ontwikkeling gaan hand in hand.

Lees meer

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief