LGBTQIA+

De LGBTQIA+-beweging* is een sociaal-politieke beweging die zich inzet voor de rechten en de gelijkheid van mensen met diverse seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en genderexpressies.

De LGBTQIA+-beweging* is een sociaal-politieke beweging die zich inzet voor de rechten en de gelijkheid van mensen met diverse seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en genderexpressies. De beweging is ontstaan als reactie op discriminatie, stigma en geweld gericht tegen mensen met niet-heteroseksuele oriëntaties en niet-cisgenderidentiteiten. Door de geschiedenis heen hebben LGBTQIA+-individuen en -bondgenoten gestreden voor gelijke rechten, zoals het recht om te trouwen, non-discriminatie op de werkplek, toegang tot medische zorg, bescherming tegen geweld.

De beweging boekte heel wat vooruitgang, maar er is nog steeds werk aan de winkel. In het huidige politieke klimaat is het ook duidelijk dat de verworven rechten van deze groep geen zekerheid zijn en op elk moment teruggeschroefd kunnen worden.

Feminisme en de LGBTQIA+-beweging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hun gemeenschappelijke doel is de verwezenlijking van gendergelijkheid. Ze doorbreken de status quo op vlak van gender, bestrijden stereotypen en dichotomieën en ijveren voor een volwaardige implementatie van mensenrechten. 

Ze vertrekken hiervoor vanuit een ander referentiekader, waardoor ze andere klemtonen leggen. Ondanks de verschillen tussen beide bewegingen zijn ze complementair en solidair met elkaar.  

 

De Vrouwenraad streeft ernaar om feminisme te verbinden met de LGBTQIA+-gemeenschap. Zo versterken we elkaar in de strijd voor gendergelijkheid en tegen discriminatie. We bouwen interne expertise op over de LGBTQIA+-beweging zodat we de noden van vrouwen en andere personen binnen deze beweging mee kunnen nemen in onze werking. Daarnaast werken we samen met organisaties die zich inzetten voorde thema’s LGBTQIA+ en seksualiteit. Heb je interesse in dit thema? Neem dan een kijkje naar onze workshop ‘Gelijkenissen en verschillen tussen de LGBTQIA+-beweging en feminisme’.   

*De afkorting staat voor: 

L: lesbisch 

G: homo, gay 

B: biseksueel 

T: transgender 

Q: queer of questioning (mensen die hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit aan het verkennen zijn) 

I: intersekse (personen geboren met lichamelijke kenmerken die niet strikt als mannelijk of vrouwelijk kunnen worden geclassificeerd) 

A: aseksueel of ally (bondgenoten die zich inzetten voor de gemeenschap)

Thema's over LGBTQIA+

Stereotypering

Stereotypen zijn simplistische en vaak veroordelende denkbeelden over bepaalde groepen mensen of individuen. Ze worden gevormd door culturele invloeden, media, opvoeding en sociale interacties. Stereotypen kunnen gebaseerd zijn op geslacht, gender, ras, leeftijd, etniciteit en andere eigenschappen. Het is een soort shortcut van ons brein om de wereld op een simpelere manier voor te stellen. Ze zijn niet altijd schadelijk, maar zeker ook niet onschuldig. Ze zijn vaak onnauwkeurig en kunnen een negatieve impact hebben op individuen en op de samenleving als geheel.  

Lees meer

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief