Obstetrisch geweld

Obstetrisch geweld is een koepelterm voor verschillende vormen van geweld binnen de verloskundige setting.

Obstetrisch geweld refereert aan verschillende vormen van geweld binnen de verloskundige setting. Het geweld kan fysiek zijn, bv. Een onnodige vaginale knip, hechting zonder verdoving, weigering of net opdringen van epidurale verdoving. Het kan ook over verbaal/psychisch geweld gaan, bv. betuttelend of grof aanspreken van aanstaande moeders, een schuldgevoel aanpraten, geen tijd krijgen om vragen te stellen. Maar ook stigma en discriminatie vallen hieronder, bv. sommige vrouwen die gediscrimineerd worden op basis van etnische achtergrond, oudere vrouwen en tieners omwille van leeftijd.

Een derde van de vrouwen bestempelt hun bevalling als traumatisch. Bij een grote groep heeft dat te maken met hun interactie met de zorgverlener ervaren. Veel vrouwen ondergaan een oneerbiedige, beledigende of verwaarlozende behandeling tijdens de bevalling. Die ervaringen kunnen ernstige gevolgen hebben voor zowel moeder als kind. Ook de (eventuele) partner, vrienden en familie kunnen slachtoffer zijn. Traumatische bevallingservaringen monden vaak uit in psychische gezondheidsproblemen: ze kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld, ontwrichting van de relatie met de partner, hechtingsproblemen met de baby. Sommige vrouwen krijgen zelfs te kampen met een posttraumatische stressstoornis, vergelijkbaar met wat zich na een verkrachting kan voordoen. Anderen ontwikkelen een intense angst om nog eens te bevallen. Sommigen beslissen dat ze nooit meer zwanger willen worden.

We kennen in ons land een goede geboortezorg. De expertise van de zorgverleners is hoog en medische interventies zijn soms noodzakelijk. Maar onze geboortezorg is niet vrij van grensoverschrijdende handelingen. Standaardprotocollen en routinepraktijken maken dat zorgverleners (gynaecologen, vroedvrouwen) zich hier niet altijd bewust van zijn. Zij werken binnen het bredere plaatje van de gezondheidszorg: te weinig middelen, te weinig handen aan het bed en een tekort aan procedures zetten hen onder druk.

Obstetrisch geweld tast de rechten en het welzijn van vrouwen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de postpartumperiode aan. We vragen dan ook dat de gezondheidszorgervaring van vrouwen tijdens en rond de bevalling snel verbetert. We vragen daarom om wetenschappelijk onderzoek dat obstetrisch geweld in België in kaart brengt. Op die manier wordt het bewustzijn  vergroot, wordt deze vorm van geweld sneller herkend en kunnen de nodige stappen gezet worden om kwaliteitsvolle, respectvolle en vrouwgerichte zorg te bieden.  

Het volledige Vrouwenraaddossier over obstetrisch geweld kan je hier lezen.

Thema's over Obstetrisch geweld

Geweld

De Vrouwenraad zet zich in om de vele verschillende vormen van geweld tegen vrouwen te bestrijden. Vrouwen zijn structureel vaker het slachtoffer van partnergeweld, geweld binnen de familiale sfeer, seksueel geweld vóór de leeftijd van 18 jaar en seksueel grensoverschrijdend gedrag door volwassenen.   *dit beeld werd gemaakt door Laura Smekens

Lees meer

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief