Pensioen

Vrouwen en pensioen, niet de meest geslaagde combinatie.   

Tientallen jaren slechter betaald dan mannen (in minder goed betaalde sectoren, vaker en langer deeltijds gewerkt, …) én niet gespaard gebleven van overheidsingrepen en besparingsmaatregelen, hebben heel wat vrouwen weinig reden om reikhalzend uit te kijken naar hun pensioen. We hebben te maken met een heuse genderpensioenkloof in het nadeel van vrouwen, zowel in de wettelijke als in de aanvullende pensioenen. De pensioenkloof is zelfs nog groter dan de loonkloof v/m.

De regering van de legislatuur 2019-2024 wilde alvast “rekening houden met de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen en deze – in de mate van het mogelijke – verminderen.” Dit zou geconcretiseerd worden in enkele pensioenhervormingsfases. De verhoging van de minimumpensioenen werd gerealiseerd. De website PensionStat toont nieuwe en uitgebreidere statistieken over de genderpensioenkloof. De andere geplande hervormingen, o.a. de aanpak van de gezinsdimensie, zijn (nog) niet gelanceerd.

De Vrouwenraad speelt op het vlak van pensioenen voor werknemers kort op de bal met informatieve dossiers en aanbevelingen, die ook terug te vinden zijn in ons federaal memorandum voor de verkiezingen van 2024.

Thema's over Pensioen

Werk

Werk is een cruciale schakel om vrouwen financieel onafhankelijk te maken. Betaalde arbeid kan bijdragen aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een arbeidsmarkt vrij van genderdiscriminatie en gelijk loon voor gelijk werk is essentieel.

Lees meer

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief