Representatie

Slechts 38 % van de Vlaamse schepenen is vrouw, meer dan vier op vijf burgemeesters zijn mannen. Drie van de negen Vlaamse ministers zijn vrouwen. In de BEL20-bedrijven zitten slechts 16 % vrouwen in de directiecomités. Maar 1 op 35 Vlaamse meisjes is aangesloten bij een voetbalclub tegenover één op drie jongens.

Slechts 38 % van de Vlaamse schepenen is vrouw, meer dan vier op vijf burgemeesters zijn mannen. Drie van de negen Vlaamse ministers zijn vrouwen. In de BEL20-bedrijven zitten slechts 16 % vrouwen in de directiecomités. Maar 1 op 35 Vlaamse meisjes is aangesloten bij een voetbalclub tegenover één op drie jongens.  

Die cijfers weerspiegelen de samenleving niet. Een grotere zichtbaarheid zorgt voor (h)erkenning. Andere meisjes en vrouwen zien wat mogelijk is en kunnen hierdoor geïnspireerd en gemotiveerd raken. Een meer gelijke vertegenwoordiging zorgt voor een betere weerspiegeling van standpunten en leidt tot gendervriendelijke beslissingen en maatregelen. Hoe meer divers de samenstelling van de organisatie of instelling, hoe groter de kans dat verschillende belangen, stemmen, perspectieven en interesses aan bod zullen komen.  

De Vrouwenraad vraagt om een tandje bij te steken. Door quota aan te scherpen, vrouwen vaker in beeld te brengen en aan het woord te laten, zorgen we voor meer zichtbaarheid en herkenbaarheid.  

Thema's over Representatie

Stereotypering

Stereotypen zijn simplistische en vaak veroordelende denkbeelden over bepaalde groepen mensen of individuen. Ze worden gevormd door culturele invloeden, media, opvoeding en sociale interacties. Stereotypen kunnen gebaseerd zijn op geslacht, gender, ras, leeftijd, etniciteit en andere eigenschappen. Het is een soort shortcut van ons brein om de wereld op een simpelere manier voor te stellen. Ze zijn niet altijd schadelijk, maar zeker ook niet onschuldig. Ze zijn vaak onnauwkeurig en kunnen een negatieve impact hebben op individuen en op de samenleving als geheel.  

Lees meer

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief