Seksisme

Seksisme verwijst naar vooroordelen, ongelijke behandeling of discriminatie op basis van iemands geslacht. Het is een vorm van genderongelijkheid waarbij mensen worden benadeeld of bevoordeeld vanwege hun geslacht of genderidentiteit. De slachtoffers zijn meestal meisjes en vrouwen. 

Seksisme is niet iets wat we enkel denken, het zit verweven in onze gewoontes en structuren. Het vraagt een collectieve inspanning om hiertegen in te gaan. Seksisme manifesteert zich in wetten, regels, gebruiken, verwachtingen, verboden die vrouwen de mogelijkheid ontnemen zich te ontplooien en ontwikkelen volgens eigen keuze. Meisjes en vrouwen krijgen te maken met intimidatie, discriminatie en geweld. 

Ondanks het feit dat voornamelijk vrouwen slachtoffer zijn van seksisme, kunnen ook mannen er nadelige gevolgen van ondervinden. Net als vrouwen worden mannen geconfronteerd met gebruiken en verwachtingen die hen impliciet of expliciet dwingen op een bepaalde manier te handelen.

Thema's over Seksisme

Stereotypering

Stereotypen zijn simplistische en vaak veroordelende denkbeelden over bepaalde groepen mensen of individuen. Ze worden gevormd door culturele invloeden, media, opvoeding en sociale interacties. Stereotypen kunnen gebaseerd zijn op geslacht, gender, ras, leeftijd, etniciteit en andere eigenschappen. Het is een soort shortcut van ons brein om de wereld op een simpelere manier voor te stellen. Ze zijn niet altijd schadelijk, maar zeker ook niet onschuldig. Ze zijn vaak onnauwkeurig en kunnen een negatieve impact hebben op individuen en op de samenleving als geheel.  

Lees meer

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief