Wonen en dakloosheid

In Vlaanderen is er een nijpend tekort aan woningen en wordt het recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare woning onvoldoende verzekerd. De wachtlijsten voor sociale huisvesting nemen al jaren toe.

In Vlaanderen is er een nijpend tekort aan woningen en wordt het recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare woning onvoldoende verzekerd. De wachtlijsten voor sociale huisvesting nemen al jaren toe. In 2022 stonden in Vlaanderen 182.000 gezinnen op dergelijke lijsten. De huurprijzen op de particuliere woningmarkt zijn bovendien torenhoog en blijven jaarlijks stijgen. Begin 2023 bedroeg de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen al 815 euro per maand.

Vrouwen hebben door hun sociaal-economische positie en door genderongelijkheid een kwetsbare positie op de woningmarkt. Alleenstaande moeders behoren tot een van de meest kwetsbare groepen op de Vlaamse woningmarkt. Intrafamiliaal geweld is een van de belangrijkste redenen voor dak- en thuisloosheid van vrouwen. Uit tellingen blijkt ook dat ongeveer 1 op 3 dakloze personen een vrouw is. Onder jonge mensen neigt dit zelfs naar 4 op 10 dakloze jongeren.

De Vrouwenraad vraagt om het gendergelijkheidsperspectief te integreren in al het onderzoek naar wonen. We vragen om meer en kwaliteitsvollere (sociale) woningen als hefboom in de strijd tegen armoede.

Thema's over Wonen en dakloosheid

Openbare ruimte

Vrouwen zijn vaak het slachtoffer van geweld en discriminatie in de openbare en in de online ruimte. Aan meisjes wordt geleerd dat de gedeelde ruimte toch eerder van jongens is. Denk aan sportpleintjes, waar jongens voetballen en meisjes dikwijls vanaf de zijlijn toekijken. Vrouwen voelen zich vaker onveiliger dan mannen wanneer ze ’s avonds naar huis gaan. De openbare ruimte is niet genderneutraal. Dit kan en moet anders. 

Lees meer

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief