Vrouwenraad kiest

6 juni 2024

Vrouwenraad kiest – hoe scoren de partijen op onze speerpunten?

9 juni zijn het gewestelijke, federale en Europese verkiezingen. Een enorm belangrijk moment voor de toekomst van gendergelijkheid in ons land. In deze blogpost leggen we de partijprogramma’s van zeven Vlaamse partijen langs de meetlat om te zien hoe ze scoren op vijf van onze tien speerpunten.

Het recht op abortus is een onmisbaar thema voor de Vrouwenraad. De keuze om wel of niet een zwangerschap uit te dragen zou voor ons niet ter discussie mogen staan. 

Deze verkiezingen staat een verlenging van de maximale termijn waarin iemand mag kiezen voor abortus op het spel.  Die is op dit moment 12 weken na conceptie. 

De Vrouwenraad pleit voor een verlenging van die termijn tot 18 weken, alsook voor het schrappen van de verplichte bedenktijd. 

Door de onderrepresentatie van vrouwen  binnen medisch onderzoek worden ziektes als endometriose of vaginisme dikwijls gemist of slecht behandeld. 

De Vrouwenraad pleit voor gender- en cultuursensitieve zorg die rekening houdt met verschil, om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor iedereen te verbeteren.

Vrouwen zijn vaak slachtoffer van geweld en discriminatie in de openbare ruimte. Deze zijn vaak niet ingericht op hun dagelijkse behoeften. 

De Vrouwenraad pleit voor een veilige omgeving waarin vrouwen vrij zijn om zich te uiten en vrijuit te bewegen.

De pensioenkloof tussen vrouwen en mannen bedraagt nog altijd zo’n 30 procent. Dit komt vooral omdat vrouwen gemiddeld een meer gefragmenteerde loopbaan kennen, met deeltijdwerk en periodes zonder betaalde arbeid om te zorgen voor huis en gezin.

De Vrouwenraad pleit ervoor dat de pensioenopbouw voortduurt wanneer deze onbetaalde maar zeer noodzakelijke arbeid wordt verricht. Politieke maatregelen moeten een eerlijke verdeling van werk en zorg onder partners stimuleren, ongeacht hun gender.

Investeren in de kinderopvang zou een no-brainer moeten zijn. Het leidt tot betere zorg voor onze allerkleinsten en een verbeterde toegang voor vrouwen tot de arbeidsmarkt. 

In de afgelopen jaren zijn er enerzijds investeringen aangekondigd, maar wordt er anderzijds gekozen voor discriminerende voorrangsregels.

De Vrouwenraad pleit voor duurzame investeringen die leiden tot hogere lonen voor kindbegeleiders, een lagere kindratio en plek in de opvang voor ieder kind wiens ouders dat wensen.

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief