bar

Richt een klimaatfonds op

Vrouwen worden disproportioneel harder getroffen door de klimaatcrisis. Gendergelijkheid moet daarom een plaats krijgen in het klimaatbeleid. De Vrouwenraad pleit voor de oprichting van een nationaal en Vlaams fonds voor rechtvaardige transitie. De middelen uit dit fonds moeten gebruikt worden voor investeringen in een duurzaam klimaatbeleid… Read More

Creëer een veilig openbare ruimte

Vrouwen zijn vaak slachtoffer van geweld en discriminatie in de openbare en online ruimte. Creëer een veilige omgeving waarin vrouwen vrij zijn om zich te uiten en vrijuit te bewegen. Read More

Ga voor een rechtvaardige fiscaliteit

De afgelopen decennia is er een verschuiving van de belastingsdruk naar groepen met een laag inkomen en dus in het bijzonder naar vrouwen. We vragen een eerlijker en progressiever fiscaaltariefsysteem om tot een betere herverdeling te komen. Read More

Dicht de loon en pensioenkloof

Vrouwen werken vaker deeltijds: om te zorgen of omdat er geen voltijdse jobs worden aangeboden in bepaalde sectoren. Dit heeft een belangrijke impact op de lonen en pensioenen en leidt tot een kloof tussen mannen en vrouwen. De Vrouwenraad vraagt om de loon-, pensioen-, en zorgkloof weg te… Read More

Verlaag het aantal kinderen per begeleider in de kinderopvang

Door de kindratio gradueel te verlagen, krijgen kindverzorgers perspectief, wordt de job aantrekkelijker voor sollicitanten en krijgen baby’s en peuters de nodige individuele aandacht. Een toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve kinderopvang is essentieel in de vrije keuze van vrouwen en mannen om zich te richten op hun loopbaan… Read More

Iedereen aan het werk

De Vrouwenraad vraagt om werkbaar werk en dat elk talent de juist plek vindt. Omkaderende maatregelen, zoals een kwalitatieve kinderopvang, zijn noodzakelijk. Read More

Pak menstruatiearmoede aan

Menstruatiearmoede blijft een groot probleem in België. De Vrouwenraad blijft het op de agenda zetten. We vragen dan ook aandacht voor lichamelijk, geestelijk en sociaal menstrueel welbevinden. Meer kennis, minder taboe. Read More

Verleng de abortustermijn naar 18 weken

Om vrouwen langer de mogelijkheid te geven tot vrijwillige zwangerschapsonderbreking en het recht op zelfbeschikking te versterken vragen we in overeenstemming met het rapport van het wetenschappelijk comité* een optrekking van de termijn.*   * Lidorganisatie Vrouw & Maatschappij – cd&v politica is niet akkoord met het standpunt… Read More

Zorg voor een gender- en cultuursensitieve gezondheidszorg

Het witte mannenlichaam – gezond, jong – is de standaard in de gezondheidszorg. De Vrouwenraad vraagt om sensibilisering en bewustwording rond het eenzijdig gebruik van het witte mannenlichaam als medische standaard bij zorgverleners, onderzoekers en in opleidingen. Door rekening te houden met verschil, verbetert de zorg voor… Read More