Stereotypering

Stereotypen zijn simplistische en vaak veroordelende denkbeelden over bepaalde groepen mensen of individuen. Ze worden gevormd door culturele invloeden, media, opvoeding en sociale interacties. Stereotypen kunnen gebaseerd zijn op geslacht, gender, ras, leeftijd, etniciteit en andere eigenschappen. Het is een soort shortcut van ons brein om de wereld op een simpelere manier voor te stellen. Ze zijn niet altijd schadelijk, maar zeker ook niet onschuldig. Ze zijn vaak onnauwkeurig en kunnen een negatieve impact hebben op individuen en op de samenleving als geheel.

Wij zetten ons actief in om gendergerelateerde stereotypen te bestrijden. Bewustwording en educatie zijn essentieel om in te gaan tegen de schadelijke effecten van genderstereotypen. Door deze stereotypen te doorbreken, kunnen vrouwen en mannen vrijer kiezen voor hun interesses, talenten en carrièremogelijkheden zonder beperkingen op basis van geslacht of gender.

Thema's over Stereotypering

Seksisme

Traditioneel wordt seksisme enerzijds gezien als het geheel van vooroordelen, overtuigingen en stereotypen over mannen en vrouwen en de relatie tussen vrouwen en mannen. Men gaat uit van een hiërarchische verhouding tussen man en vrouw, waarbij de ene boven de andere wordt geplaatst, en men gelooft in de wenselijkheid van een dergelijke verhouding.

Lees meer

Representatie

Slechts 38 % van de Vlaamse schepenen is vrouw, meer dan vier op vijf burgemeesters zijn mannen. Drie van de negen Vlaamse ministers zijn vrouwen. In de BEL20-bedrijven zitten slechts 16 % vrouwen in de directiecomités. Maar 1 op 35 Vlaamse meisjes is aangesloten bij een voetbalclub tegenover één op drie jongens.

Lees meer

LGBTQIA+

De LGBTQIA+-beweging* is een sociaal-politieke beweging die zich inzet voor de rechten en de gelijkheid van mensen met diverse seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en genderexpressies.

Lees meer

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief