bar

Huldiging 2018

Kaloma Bamiriyo Na haar verpleegsterscarrière in België keerde Kaloma terug naar de DRC om er kinderen en vrouwen te helpen. In Kinshasa opende ze een school en verwierf ze een landbouwgrond van meer dan 1000 hectare. Daarop kunnen de armste vrouwen en gezinnen zaaien en oogsten. De opbrengsten dienen om… Read More

Huldiging 2010

Alasha Jeanne Bahemurwaki Alasha Bahemurwaki voert acties voor vrede en democratie. Zij strijdt tegen armoede en tegen geweld op vrouwen. In 1998 richtte ze ASSOCITURI op. Dit werd een centrum voor ontwikkeling en informatie, waardoor verschillende concrete vormingsprojecten voor vrouwen ondersteund konden worden. Dit centrum vindt vandaag grote weerklank… Read More

Huldiging 2011

Regine Beer Regine Beer overleefde Auschwitz. Over haar gevangenschap verscheen in 1992 het boek ‘KZ A 5148’. Dat is het nummer dat op haar arm werd gebrand tijdens haar gevangenschap. Ze is 1500 keer in scholen en verenigingen gaan spreken over haar ervaringen met de gruwel van oorlog en… Read More

Huldiging 2012

Stéphanie Baguma Stéphanie Baguma illustreert perfect hoe men op een eenvoudige manier de minst bedeelden kan helpen en hoe men de verantwoordelijke actoren moet sensibiliseren om de nodige aandacht te schenken aan de zwaksten in de samenleving. Stéphanie woont in België, maar komt uit Bukavu (Oost-Congo), een regio die… Read More

Huldiging 2014

Adriana Barcenas Flores Adriana Barcenas Flores bevordert in Aalst het samenleven van mensen met een verschillende culturele achtergrond. Ze bezielt heel wat multiculturele initiatieven, zoals een veelkleurige Moederdag, honderd jaar Internationale Vrouwendag, ‘Ritmo Latino’, enz. Ze richtte ‘Entre Amigos Aalst’ op en stond mee aan de wieg van het diversiteitsplatform… Read More

Huldiging 2016

Marie Bamutese Marie overleefde de Rwandese genocide op de vluchtelingen na de volkerenmoord van 1994 door naar buurland Congo te vluchten. Haar overlevingstocht bracht haar tot in België. Ze schreef hierover het boek ‘Marie. Overleven met de dood’, waarin ze getuigt over de gruwelen van de oorlog, maar waarin ze… Read More