Orange the World, your Day

UN Women is de eenheid binnen de Verenigde Naties die streeft naar gendergelijkheid en empowerment van vrouwen over de hele wereld. Een van de jaarlijks… Read More

Beste ministers Crevits en Diependaele Beste Vlaamse regering Met dit schrijven slaan we alarm over het voorstel tot wijziging… Read More

GEWELD IS NOOIT EEN ANTWOORD

   De recente gebeurtenissen in Israël en de Palestijnse gebieden hebben de wereld geschokt. Terecht. Hopelijk hebben ze de wereld ook opnieuw wakker… Read More

Iedereen feminist

Onze verhalen zijn lang geleden begonnen. De historische relevantie van de feministische beweging is ontegensprekelijk. 50 jaar Vrouwenraad staat voor 50 jaar van verwezenlijkingen… Read More

Analyse September- verklaring

Maandag 25 september was een belangrijk moment voor de Vlaamse Regering. Met de laatste Septemberverklaring van deze legislatuur stelde deze Vlaamse Regering haar begroting voor… Read More